Michiel Hagdorn

 

Nieuws

 

Culturele reizen - lezingen

 

Na het grote succes van de WEIMAR-reis in 2019 heb ik dit voorjaar twee culturele reizen aangeboden: naar Weimar en naar Lübeck. Helaas moest de Weimar-reis door corona-omstandigheden worden afgelast; de reis naar Lübeck echter kon worden verschoven naar eind (18-23) september en zal naar verwachting dan kunnen doorgaan,- waarbij alle veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

 

Inmiddels heb ik twee nieuwe reizen in voorbereiding:

 

BERLIJN en POTSDAM:  19-25 april 2021

WEIMAR en EISENACH: 10-16 mei 2021

 

Voor vrijblijvende informatie: stuur een mail naar info@michielhagdorn.nl

Voor meer informatie, zie ook: Programma.

 

Welkom!

Sinds 1997 verzorg ik cursussen en lezingen over de Duitse (en Duitstalige) literatuur, met uitstapjes naar filosofie, muziek en theater. Ook leid ik culturele reizen naar Duitsland, dikwijls in samenwerking met een reisbureau.

In 'Repertoire' vindt u een overzicht van de auteurs en werken waarin ik ben gespecialiseerd. Uiteraard is de opsomming daarvan niet uitputtend, want de individuele kunstwerken en kunstenaars komen vooral tot recht door hun plaats in de grote continuïteit die de Duitse cultuur, in weerwil van de vele revolutionaire vernieuwingen, altijd is blijven vertonen. De werken die deze continuïteit belichamen, spelen in mijn lezingen altijd hun onmisbare rol, ook als ze in het ‘repertoire’ niet worden genoemd. Veel plezier bij het lezen van mijn website! En heeft u vragen, aarzel dan niet contact op te nemen.

 

Verkrijgbaar


Bij uitgeverij Home Academy is een collegereeks van mij verkrijgbaar over 'De Toverberg' van Thomas Mann. De reeks van vijf colleges is 'streaming' te beluisteren.

In de colleges ga ik in op zowel achtergronden van de roman als meerdere aspecten ervan. Onder meer aan de orde komen:
- historisch-politieke context: het ontstaan van de roman rond de Eerste Wereldoorlog
- verbondenheid van de roman met de Duitse Romantiek- Nietzsches begrippenpaar ‘apollinisch-dionysisch’ als structuurprincipe

- de invloed van Freuds psycho-analyse
- de belangrijkste personages

Op de website van Home Academy (www.home-academy.nl) vindt u uitgebreide informatie over de collegereeks en de mogelijkheid om deze te beluisteren, volg daarvoor deze link: 

https://www.home-academy.nl/products/de-toverberg-2/