Michiel Hagdorn

 

Nieuws

 

UITGELICHT: van 3 t/m 9 september 2019 organiseer ik een 7-daagse REIS NAAR WEIMAR, met een bezoek aan Eisenach (o.a. de Wartburg).

Uitgebreide informatie vindt u onder 'Programma' 

 

Lopende en te verwachten HOVO-cursussen:

 

1) FAUST, DE MODERNE MENS - oorsprong en ontwikkeling van een mythische gestalte. HOVO Amsterdam - HOVO Seniorenacademie Groningen

 

2) MÜNCHEN, HET 'ATHENE AAN DE ISAR''- geschiedenis en literatuur van München, HOVO Seniorenacademie Leeuwarden

 

3) FRANZ KAFKA EN HET INTELLECTUELE KLIMAAT ROND 1900 - een tijdsbeeld in 'Het proces' en enkele korte verhalen - HOVO Nijmegen 

 

Alle informatie over de HOVO-cursussen vindt u in de studiegidsen en op de websites van de HOVO-instellingen.

 

Welkom!

Sinds 1997 verzorg ik cursussen en lezingen over de Duitse (en Duitstalige) literatuur, met uitstapjes naar filosofie, muziek en theater. Ook leid ik culturele reizen naar Duitsland, dikwijls in samenwerking met een reisbureau.

In 'Repertoire' vindt u een overzicht van de auteurs en werken waarin ik ben gespecialiseerd. Uiteraard is de opsomming daarvan niet uitputtend, want de individuele kunstwerken en kunstenaars komen vooral tot recht door hun plaats in de grote continuïteit die de Duitse cultuur, in weerwil van de vele revolutionaire vernieuwingen, altijd is blijven vertonen. De werken die deze continuïteit belichamen, spelen in mijn lezingen altijd hun onmisbare rol, ook als ze in het ‘repertoire’ niet worden genoemd. Veel plezier bij het lezen van mijn website! En heeft u vragen, aarzel dan niet contact op te nemen.

 

Verkrijgbaar


Bij uitgeverij Home Academy is een collegereeks van mij verkrijgbaar over 'De Toverberg' van Thomas Mann. De reeks van vijf colleges is 'streaming' te beluisteren.

In de colleges ga ik in op zowel achtergronden van de roman als meerdere aspecten ervan. Onder meer aan de orde komen:
- historisch-politieke context: het ontstaan van de roman rond de Eerste Wereldoorlog
- verbondenheid van de roman met de Duitse Romantiek- Nietzsches begrippenpaar ‘apollinisch-dionysisch’ als structuurprincipe

- de invloed van Freuds psycho-analyse
- de belangrijkste personages

Op de website van Home Academy (www.home-academy.nl) vindt u uitgebreide informatie over de collegereeks en de mogelijkheid om deze te beluisteren, volg daarvoor deze link: 

https://www.home-academy.nl/products/de-toverberg-2/