Home Michiel Hagdorn Mijn profiel

Mijn profiel

  

Ik beschouw literaire werken altijd in hun historische en culturele context, puttend uit de Germanistik die een schat aan ideeën oplevert over alle denkbare aspecten: van historische en biografische achtergronden tot mythische, filosofische en literair-technische thema's. Aldus bied ik mijn toehoorders zowel algemeen inleidende kennis en cultuurhistorisch inzicht als literaire en intellectuele verdieping.

De literaire rijkdom in het Duitse taalgebied is overweldigend. Men hoeft maar te denken aan ‘Klassiker’ die nog altijd hun kracht doen gelden, zoals Goethes Faust, Thomas Manns Der Zauberberg, Kafka's Der Prozess, Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner, Die Blechtrommel van Günter Grass – om er maar enkele te noemen. Niet voor niets is de cultuur van de "Dichter und Denker" eeuwenlang toonaangevend geweest in Europa, vanaf het midden van de 18e eeuw tot het abrupte einde met de nazi-dictatuur en de Tweede Wereldoorlog. De laatste twintig jaar, na de 'Wende' in 1989-1990, is er een hernieuwde waardering aan het ontstaan voor de culturele erfenis van Duitsland, zoals Nederlandse vertalingen en uitvoeringen van Goethes Faust, Georg Büchners Woyzeck en Die Dreigroschenoper van Bertolt Brecht en Kurt Weill laten zien. Ook worden moderne Duitse romans (zoals Bernhard Schlinks Der Vorleser) door een internationaal publiek gelezen. En de Duitse romantische poëzie blijft geliefd, al was het maar in de onsterfelijke liedkunst van Schubert, Schumann, Brahms en Wolf.

Bureau QUINTEXT

Wat is bureau Quintext? Niet meer en niet minder, dan de zakelijke achtergrond die ik in 1997 heb gegeven aan mijn werkzaamheden. Onder de naam Quintext staat mijn werk geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, en met deze bedrijfsnaam verstuur ik dus ook mijn rekeningen. U ziet het Quintext-logo steeds verschijnen op mijn uitgaven en correspondentie.

Werkzaamheden

Op vele plaatsen en voor uiteenlopende gezelschappen heb ik mijn lange en korte cursussen, lezingen en cultuurhistorische reizen verzorgd; deels in eigen beheer (zie hieronder: 1), deels voor instellingen (zie hieronder: 2).

1) In eigen beheer: HAGDORN-seminars en HAGDORN-reizen

HAGDORN-seminars – sfeervolle locaties, o.a.

Museum Valkhof Nijmegen

Schloss Gnadenthal Kleve (D)

Felix Meritis Amsterdam

Openbare Bibliotheek Groningen - Amsterdam

De Refter Ubbergen (bij Nijmegen)

Amsterdams Marionetten Theater Amsterdam

Borg Nienoord Leek

HAGDORN-reizen – literair- en cultuurhistorische bestemmingen in Duitsland, o.a.

Lübeck (UNESCO Werelderfgoed, o.a. Buddenbrook-Haus, St. Annenmuseum)

München (o.a. Haus Thomas Mann, Residenz, Pinakotheke)

Bad Hersfeld (Bad Hersfelder Festspiele, uitvoering Faust I en II)

Frankfurt am Main (o.a. Geburtshaus Goethe, Jüdisches Museum, Städel Museum)

Wetzlar (o.a. Lotte –Haus, Jerusalem-Haus)

Weimar (o.a. Goethe-Haus, Schiller-Haus, Anna Amalia Bibliothek)

Eisenach (Wartburg, Bach-Museum, Luther-Haus)

2) In samenwerking met instellingen:

HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen)

Goethe Institut Amsterdam

Studium Generale

Reisbureau Labrys - Nijmegen

Industrieele Groote Club Amsterdam

Academisch Genootschap Eindhoven

Theater Branoul Den Haag

Groninger Museum Groningen

Biblionet Groningen

Boekhandel Godert Walter Groningen

Odd Fellows Assen

Karmelklooster Drachten

 

Werkwijze

1) Ik hanteer uiteenlopende wijzen om de stof aan te bieden:

        VERBANDEN leggen met uiteenlopende achtergronden: schetsen van een historisch tijdsbeeld, culturele en filosofische context en biografische achtergronden

        LEZEN van tekst(fragmenten) samen met het publiek, waarbij ik moeilijke passages verklaar en wijs op specifieke elementen en mogelijke interpretaties

        VERTONEN en toelichten van audio-visueel materiaal: fragmenten uit (roman)verfilmingen, (toneel-, opera-) uitvoeringen, documentaires en muziekvoorbeelden

  DIALOOG aangaan met het publiek voor vragen en discussiepunten

        DOCUMENTATIE aanreiken, van een verzorgde ‘handout’ tot een uitgebreid naslagboekje uit de Quintext-reeks

 

 2) Lengte, inhoud en niveau van mijn aanbod stem ik af op uiteenlopende wensen:

Over Goethes tragedie Faust heb ik bijvoorbeeld

       UITGEBREIDE CURSUSSEN verzorgd van tien lange bijeenkomsten, voor een publiek dat zich grondig hierin wil verdiepen: we lezen en interpreteren grote delen van de tekst, ik belicht uiteenlopende achtergronden van de Faust en we bekijken verschillende toneelversies.

       KORTE LEZINGEN gegeven voor mensen die de Faust wellicht niet hebben (uit)gelezen, maar graag een inleiding krijgen aangereikt op Goethe en de Faust-stof in het algemeen

       STUDIEDAGEN OP SFEERVOLLE LOCATIES georganiseerd, tijdens welke verdieping in de Faust centraal staat, maar ook de algehele ambiance van belang is: men ontmoet mensen met gelijke belangstelling en komt tot uitwisseling, ook tijdens pauze, lunch en diner

       REIZEN georganiseerd naar Goethe-plaatsen (Wetzlar, Frankfurt, Weimar) en Faust-uitvoeringen

Over mijzelf

       Ik ben op 16 februari 1959 geboren in Breda, als zoon van een leraar Klassieke Talen en kleinzoon van een bakker in Zevenaar en een leraar Duits in Dongen. Na mijn eindexamen Gymnasium alfa ging ik studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ik afstudeerde in de Literatuurwetenschap.

Voordat ik Bureau Quintext oprichtte, heb ik voornamelijk gewerkt als literair recensent en journalist voor diverse dagbladen en tijdschriften, o.a. de Volkskrant, Nijmeegs universiteitsblad KUNieuws, Dagblad De Limburger en de Nijmeegse Courant. Daarnaast was ik enkele jaren werkzaam als bedrijfsjournalist voor Koninklijke PTT Nederland NV en als docent in het middelbaar onderwijs en het HBO.

De vrouw van mijn leven is Simone Toebosch; wij hebben drie kinderen, die elk op hun eigen manier heel bijzonder zijn: Quint, Eva en Job. In mijn vrije tijd speel ik klassiek gitaar en beoefen ik Zen-meditatie, yoga en fitness.

Michiel Hagdorn